kleine lettertjes

Wij zijn een professionele organisatie. Daar zitten bepaalde verplichtingen aan. Zoals een privacy verklaring en het verantwoorden van het aannamebeleid van vrijwilligers. Dus die tref je hieronder aan. Best wel saai. Maar ook belangrijk.

Aannamebeleid vrijwilligers

Stichting Maak-Lab hanteert onderstaand aannamebeleid voor haar vrijwilligers:

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze stichting gaat vervullen.

Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • Een kennismaking gesprek waarbij achtergrond en ambities worden besproken.
 • indien van toepassing controle van diverse referenties.
 • het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag).
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragscode en regels.
 • uitreiken van de geldende gedragscode en gedragsregels.
 • evaluatiegesprek na 3 maanden.

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. We beogen met dit aannamebeleid mensen met verkeerde bedoelingen te ontmoedigen om een functie binnen onze stichting te ambiëren.

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Maak-Lab. KvK 76923398, Parkstraat 64, 6828JL Arnhem.

 • Wij leggen gegevens vast voor het contact opnemen met vrijwilligers en ouders/verzorgers wanneer er overleg plaats moet vinden over projecten of de activiteiten met de kinderen.
 • We verzamelen NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer leerling, telefoonnummer ouders/verzorgers, school van jongere, via wie de financiering gaat voor de deelname.
 • Daarnaast houden we een klein logboek bij van het gedrag van de kinderen.
 • Wij delen deze informatie niet met derden en is enkel voor eigen gebruik, mits hiervoor toestemming gevraagd is de ouder/kind/vrijwilliger/werknemer.
 • De gegevens blijven zolang bewaard als de persoon werkzaam is of deelneemt bij Maak-Lab.
 • De gegevens worden opgeslagen in een Google Cloud service
 • Deze is alleen beschikbaar voor bestuurders van Stichting Maak-Lab Arnhem
 • De cloud service is beveiligd door een wachtwoord en niet voor derden in zien.
 • Gegevensverstrekkers hebben altijd recht op inzage, correctie of verwijdering van eigen gegevens (dataportabiliteit)
 • De gegevensverstrekker heeft recht op intrekking van de verleende toestemming om data te gebruiken.
 • De gegevensvertrekker heeft recht om een klacht in de dienen.