Stage vacatures

We hebben ieder jaar ruimte voor stagiaires van verschillende opleidingen. Het is een uitdagende stageplaats waarin je niet alleen de standaard vaardigheden leert. Je komt in een fijn dynamisch team waarin je jezelf ook kunt ontwikkelen. We bieden geen stagevergoeding, wel reiskostenvergoeding, dagelijks een verse lunch en met regelmaat een dag afsluiting met het team. 

Wat verwachten wij
Wij verwachten van de stagiair affiniteit heeft met een grote veelzijdigheid aan doelgroep. Het concept van MaakLab moet de persoon aanspreken en er moeten enige basiservaring aanwezig zijn met betrekking tot sociale vaardigheden. Draai een dag mee als proef en we kijken of het klikt.

Naast de opleiding en bovengenoemde zijn de volgende vaardigheden van belang:

  • Je bent flexibel, als iets anders loopt dan gepland
  • Je bent nieuwsgierig/ leergierig
  • Je toont initiatief

Voor meer informatie bel naar Meggie (0627302851) of mail naar arnhem@maak-lab.nl

Opleiding Social work HAN

We hebben ieder jaar ruimte voor een Social Work student. Dit kunnen 2 eerste of tweedejaars studenten zijn of 1 derde jaars stagiaire.

Wat ga je doen
Je taak wordt om mee te draaien binnen het team technische en pedagogische begeleiding. Na een gezamenlijke opstart gaan we aan de gang met projecten voor de stad, met de werkplaats of met eigen projecten. Het creatief begeleiden van de kinderen en jongeren, met natuurlijk vooral oog voor de sociale doelen/ontwikkeling hoort bij jouw takenpakket. Evenals het observeren en anticiperen op de groepsdynamiek. Verder zul je  bezig zijn met het verzinnen en uitwerken van passende werkvormen/activiteiten voor groepen of individuele deelnemers. Alles staat in het teken van leren door te doen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke stijl van contact maken, feedback geven en samenwerken binnen het team. Bij MaakLab is elke dag anders. De sfeer is relaxed, maar pas op: onze idealen zijn groots en vragen om gedreven en gemotiveerde mensen.   

Wat verwachten wij
Je bent gemotiveerd is om je in te zetten voor de ontwikkeldoelen van deelnemers. Je hebt affiniteit met creativiteit en je bent een aanpakker. Het concept van Maak-Lab spreekt je aan en je wilt je inzetten om de organisatie verder te helpen ontwikkelen.

Houd verder rekening met het volgende:

  • We houden een kennismaking gesprek waarbij je achtergrond en ambities worden besproken.
  • Indien van toepassing: controle van diverse referenties.
  • Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).
  • Je zorgt dat je bekend met de bij ons geldende gedragscode en regels.
  • We houden een evaluatiegesprek na 3 maanden.

 

Opleiding Pedagogische wetenschappen (richting pedagogiek)

Stageplaats Pedagogische Wetenschappen
8-32 uur WO

Vanuit de studie pedagogische wetenschappen hebben we ruimte voor een student. MaakLab is niet de doorsnee plek voor een stagiaire. De stage kan een brede kijk en brede ervaring opleveren voor de student. Van de stagiaire verwachten wij dat er affiniteit is met creativiteit en
praktijk. De student moet dus een doener en denker zijn in hart en nieren. Onze visie is berust op het leren door te doen en niet te veel te praten. Echter kan het soms wel nuttig zijn om dieper in te gaan op het pedagogisch beleid of vanuit daar onderzoek te doen, of te observeren. Vandaar dat het voor een student pedagogische wetenschappen interessant
kan zijn om op bezoek te komen voor een eventuele stageplek. Met een proefdag kan gekeken worden of de stage passend is.

Wat ga je doen
Naast een opdracht vanuit school is het je taak om mee te draaien in de dagelijkse praktijk. Afhankelijk van de opdracht kan dit verschillen, maar over het algemeen behoren onderstaande activiteiten tot je takenpakket:

Je wordt onderdeel van het team technische en pedagogische begeleiding.

Na een gezamenlijke opstart gaan we aan de gang met projecten voor de stad, met de werkplaats of met eigen projecten. Het creatief begeleiden van de kinderen en jongeren, met natuurlijk vooral oog voor de persoonlijke doelen/ontwikkeling van deelnemers hoort bij jouw takenpakket. Evenals het observeren en anticiperen op de groepsdynamiek. Verder zul je  bezig zijn met het verzinnen en uitwerken van passende werkvormen/activiteiten voor groepen of individuele deelnemers. Of je werkt inzichten uit die relevant zijn voor het team begeleiders. Alles staat in het teken van leren door te doen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke stijl van contact maken, feedback geven en samenwerken binnen het team. Bij MaakLab is elke dag anders. De sfeer is relaxed, maar pas op: onze idealen zijn groots en vragen om gedreven en gemotiveerde mensen.

Wat verwachten wij
Wij verwachten van de stagiair dat degene affiniteit heeft met creativiteit. Het concept van MaakLab moet je aanspreken en er moet enige ervaring zijn met sociale vaardigheden.

Opleiding Artez

Stageplaats Artez docent beeldende kunst Arnhem
8-32 uur HBO

Vanuit de studie docent beeldende kunst is er een student welkom bij MaakLab. We verwachten van een stagiaire dat er interesse is voor de sociale kant achter het maken. Omgang met doelgroep is bij ons belangrijk. Het is anders dan een klas met standaard lesprogramma’s. De student moet dus vrij zelfstandig te werk kunnen gaan en om kunnen gaan
met een vrije omgeving.

Wat ga je doen
In de dagelijkse praktijk werken met de doelgroep om de ontwikkeling van de persoon verder te helpen. Na een gezamenlijke opstart gaan we aan de gang met projecten voor de stad, met de werkplaats of met eigen projecten. De focus ligt op de creativiteit met oog voor de doelen van de persoon. Over deze doelen kun je sparren met de pedagoog wanneer dat nodig is. Verder is het dus de bedoeling om lekker creatief bezig te zijn, in te spelen op de mogelijkheden en je creatieve expertise verder te ontwikkelen. Je kunt daarbij rekenen op de samenwerking met onze vaste technische begeleiders en een grote diversiteit aan creatieve en technische vrijwilligers. Wanneer je onderdeel wordt van onze externe projecten, komt daar een verscheidenheid aan creatieve experts bij.

Opleiding Natuur en bosbeheer

Stageplaats Natuur en Bosbeheer
8-32 uur

Of andere studies van de school Van Hall Larenstein. Een stagiaire van de studie natuur en bosbeheer, of een soortgelijke studie, is welkom bij het MaakLab. Je leert jouw kennis en kunde vertalen naar projecten waar kinderen en jongeren aan werken in de praktijk. Dit varieert van begeleiding bij het maken van een nestkastje, tot en met het uitwerken van een groenplan voor een groot schoolplein. In alles wat we doen proberen we de aandacht voor de omgeving en natuur te vertalen naar concrete acties. Je krijgt hierdoor brede opleidingskansen, waarbij jouw passie voor ons een belangrijk uitgangspunt is. Daarnaast is het belangrijk dat je het leuk vindt om met mensen te werken. Onze doelgroep is breed en sfeer en goed samenwerken zijn essentieel voor onze misse.

Wat ga je doen
Na een gezamenlijke opstart gaan we aan de gang met projecten voor de stad, met de werkplaats of met eigen projecten. We dagen je uit om jouw stagedoelen zoveel mogen te integreren in de dagelijkse activiteiten en projecten bij MaakLab. Soms werk je daar zelfstandig aan, soms meer als begeleider/verantwoordelijke vanuit het team van MaakLab. Bij MaakLab is elke dag anders. De sfeer is relaxed, maar pas op: onze idealen zijn groots en vragen om gedreven en gemotiveerde mensen.

Wat verwachten wij
Het concept van Maaklab moet je aanspreken. Je bent zelfstandig en gedreven om jouw kennis en idealen te vertalen naar projecten binnen MaakLab. Je vind het leuk om te werken in een team van mensen dat zich kenmerkt door diversiteit en hebt oog voor kinderen en jongeren die een bijzonder periode in hun ontwikkeling doormaken.